Instalacje CO

Jednym z etapów budowy domu jest wykonanie wszystkich instalacji, w tym grzewczej. Tego typu prace odbywają się już po zamknięciu budynku, przed przystąpieniem do prac wykończeniowych. Wśród naszych specjalizacji są również instalacje centralnego ogrzewania. To systemy, służące do rozprowadzania po budynku ciepłej wody w celu ogrzania pomieszczeń. Często Klienci mają dylemat, dotyczący wyboru systemu grzewczego a co za tym idzie układu instalacji. Zwykle stosuje się dwa typy układów C.O., czyli otwarty i zamknięty. W praktyce występuje jeszcze opcja mieszana.

Kocioł w układzie otwartym poleca się dla instalacji grzewczych ze źródłami ciepła, w których nie można, w przypadku zagrożenia przegrzania instalacji, natychmiast odciąć źródła ciepła. Dotyczy to kotłów na paliwa stałe (węgiel, koks, drewno) oraz kominki z płaszczem wodnym. Instalacje tego typu polegają na pozostawieniu całej armatury grzewczej z powietrzem. W systemie znajduje się również dodatkowo naczynie wzbiorcze, zabezpieczające instalację przed nadmiernym wzrostem ciśnienia wody podczas przegrzania. Jest ono wypełnione wodą i uzupełnione powietrzem.

Kocioł w układzie zamkniętym zalecany jest dla instalacji grzewczych, które opierają się na kotłach z automatyczną dostawą paliwa. Są to głównie kotły gazowe, olejowe oraz elektryczne. Na wypadek ewentualnego przegrzania instalacji taki kocioł można w każdej chwili automatycznie wyłączyć. Kotły na paliwo stałe zwykle są wyposażone w urządzenia, służące do odbioru nadmiaru ciepła, które chronią układ przed przegrzaniem. Jest to membranowy zbiornik ciśnieniowy a w małych kotłach tę funkcję pełni wężownica.

Kocioł w układzie mieszanym współpracuje z instalacją za pośrednictwem wymiennika płytowego. Zaleca się montaż zaworu zabezpieczenia termicznego, chroniącego system przed przegrzaniem. Na rurach bezpieczeństwa nie wolno instalować żadnych zaworów. Należy je również zabezpieczyć przed zamarznięciem w nich wody.

Systemy grzewcze i związane z nimi parametry techniczne to tematyka, z którą trudno mieć częsty kontakt. Dlatego jako firma staramy się rozwiewać wszelkie wątpliwości, dotyczące właściwego wyboru urządzenia. Wykonujemy kompleksowe instalacje wewnętrzne i zewnętrzne w różnych dostępnych technologiach. Posiadamy wysokiej klasy sprzęt oraz profesjonalne narzędzia. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy zapewnić naszym klientom solidność i rzetelność wykonywanych prac instalacyjnych. Zapraszamy do kontaktu osoby prywatne oraz przedsiębiorstwa z Zielonej Góry i jej bliskich okolic.